Proizvodi

Uspeli smo da na jednom mestu okupimo vodeće svetske proizvođače industrijske elektroopreme i automatike što nas čini sposobnim da ponudimo rešenje za svaki Vaš upit. Oprema naših partnera razvrstana je u nekoliko oblasti:

Pneumatika

Pneumatski i elektromehanički pogoni

Prvi pneumatski jednodelni cilindar u Evropi proizveo je Festo. Danas Festo nudi pneumatske pogone za širok spektar primene, od jednosmernih, kompaktnih i okruglih cilindara do polu-okretnih pogona ili steznih cilindara. Takođe su u programu odgovarajući senzori blizine.

Naša ponuda elektromehaničkih i pneumatskih pogona ispunjavaju najstrožije standarde za rad u teškim uslovima.

Izabrani tipovi su, prema ATEX smernici, prikladni za eksplozijski ugrožene atmosfere ili su od korozivno otpornog nerđajućeg čelika i stoga posebno prikladni za čišćenje.

Paleta proizvoda obuhvata sledeće kategorije:

 • Cilindri sa klipnjačom
 • Cilindri bez klipnjače
 • Pogoni sa vođicama
 • Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri
 • Zakretni pogoni
 • Linearni pogoni i klizači
 • Cilindri za zaustavljanje
 • Električni moduli za manipulisanje
 • Delovi i pribor

Vakuumska tehnika

Kompletan raspon vakuuma, koji se sastoji od jednostavnih generatora vakuuma, ventila pogodnih za vakuum, vakuumskih prekidača i vakuumskih hvataljki.

 • Generatori vakuuma
 • Tehnologija vakuumskog prihvatanja
 • Vakuumske ulazne mlaznice
 • Pribor za vakuum

Senzori

Festo senzori – povećana izdržljivost i pouzdanost, bolja kontrola procesa. Senzorna tehnologija je neizostavan deo ovog uspeha u svetu automatizacije. Naš asortiman proizvoda pokriva čitav spektar klasičnih senzorskih zadataka za pneumatiku. Pored toga, Festo nudi senzore koji su razvijeni za precizne i specijalne namene.

Predajnici položaja kontinuirano i beskontaktno beleži kretanje klipa u opsegu merenja položaja i emituje te informacije kao standardizovani analogni strujni ili naponski signal. Senzori pritiska i vakuumski prekidači precizno kontrolišu sve vrednosti pritiska, osiguravaju veću pouzdanost i nude mogućnost daljinskog održavanja i nadzora.

Priprema vazduha pod pritiskom

Ako želite da poboljšate pouzdanost procesa i sigurnost vaših mašina, prvi faktor koji treba da pogledate je snabdevanje komprimovanim vazduhom. Čestice, voda i ulje prirodni su neprijatelji dobro pripremljenog komprimovanog vazduha. Oni imaju štetan uticaj na komponente i koštaju dodatnu energiju.

Jedan kubni metar neobrađenog komprimovanog vazduha sadrži gotovo 200 miliona čestica prljavštine i puno vode, a da ne spominjemo ulje, olovo, kadmijum i živu. Ove komponente predstavljaju rizik za funkcionalnost vaših mašina. Ono što vašim mašinama treba je čist komprimovani vazduh. Čist komprimovani vazduh se može postići upotrebom vazduha. Koliko čist vazduh mora biti čist, zavisi od vaše aplikacije i kvaliteta komprimovanog vazduha koji je potreban.

Paleta Festo proizvoda za pripremu vazduha:

 • Kombinacija pripremne grupe
 • Filter-regulator
 • Filteri
 • Regulatori
 • Zauljivači
 • On-off i soft-start ventili
 • Susači
 • Razdelnik vazduha pod pritiskom
 • Ispust kondenzata
 • Pojačavači pritiska
 • Pribor

Ventili

Ventili su poput izvršnog tela u procesu kontrole. Oni u velikoj meri određuju dinamički odziv i istovremeno moraju biti u stanju da sami izdrže visoke dinamičke sile. Zato ventili moraju da budu čvrsti, izdržljivi i pouzdani. Festo je oduvek bio posvećen visokom standardu kvaliteta i isporučuje ventile sa do 100 miliona preklopnih ciklusa širom sveta.

U Festu ćete pronaći smerne kontrolne ventile, proporcionalne ventile, sigurnosne ventile, standardne ventile, brze preklopne ventile, medijske ventile i procesne ventile, koji se pokreću električno, pneumatski, mehanički ili ručno. Ovi ventili se koriste u svim segmentima industrije, od prehrambene i ambalažne industrije do automobilske i elektroničke industrije, te od drvne i tekstilne industrije za automatizaciju procesa.

Asortiman ventila i razvodnika po kategorijama:

 • Električno i pneumatski aktivirani razvodnici
 • Mehanički i ručno aktivirani razvodnici
 • Ventili sa rasterećenjem
 • Prigušni ventili
 • Proporcionalni ventili
 • Piezo ventili
 • Brzo ispusni i nepovratni ventili
 • Ventili kontrole pritiska

Ventilski blokovi

Kompaktni, sa velikim protokom, univerzalni, svestrani uređaji sa opcijom za ugradnju u upravljačke ormane. Za male kontrolne ormare, optimalno uočavanje LED indikatora i natpisa na nalepnicama kao i zgodan pristup prebacivanju na manuelno upravljanje. Nova VTUG verzija sa svojim izlazima orijentisanim ka prednjoj strani i funkcijom „Hot-swap“ omogućava zamenu ventila u toku rada bez isključivanja sistema.

 • Protoci: 80…. 1600 l/min
 • Veliki broj ventilskih mesta
 • Zaštita: IP40 / IP67 / IP65
 • Radni pritisak: 0,9…10 bar
 • Radni naponi: 5, 12, 24 VDC, VTUS model do 230 VAC
 • Priključci: FieldBus, višepolni, multipol IO-link, I-Port

Jednostavna, jeftina i profesionalna tehnologija FieldBus sa I-Portom kao standardizovanim interfejsom za povezivanje svih standardnih sabirnica polja.

 • Mali, decentralizovani sistem ugradnje za sve aplikacije
 • Princip rada i povezivanja za jednostavnu konfiguraciju i prebacivanje
 • Sigurno usklađene pneumatske i elektronske komponente

Pneumatska creva

Creva za najrazličitije radne sredine, prikladna za prehrambenu industriju, nezapaljiva, bez PWIS-a i izvedbi postojanoj prema medijima.

 • Spoljašnji prečnik 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
 • Spoljašnji prečnik 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
 • Pogonski medijum (kompresovani vazduh, vakuum, voda)
 • Materijali: polamid, polivinilhlorid, polietilen, poliuretan

Priključci i dodaci

Jednostavan izbor odgovarajućih priključaka, sigurno rešenje za svaku vezu. Pogodan sistem ugradnje uključuje preko 1000 vrsta standardnih i funkcionalnih modela.

 • Konektor voda (priključak) i elementi za spajanje vodova sa utičnim priključcima ili nasadnim priključcima za vodove.
 • Tipični oblici za utične priključke i veze su: ravni, L, T X, Y
 • Tu spada i specijalni pribor kao što su čepovi.

Prateća oprema

Veliki izbor alata, pomoćnih komponenata i rezervnih delova, kojima se Festo ponosi su:

 • Alat za rezanje cevi i creva
 • Montažna i demontažna klješta
 • Vazdušni pištolji
 • Elementi za smanjenje buke odlaznog vazduha