Proizvodi

Uspeli smo da na jednom mestu okupimo vodeće svetske proizvođače industrijske elektroopreme i automatike što nas čini sposobnim da ponudimo rešenje za svaki Vaš upit. Oprema naših partnera razvrstana je u nekoliko oblasti:

Senzorika

Blizinski senzori

Induktivni senzori

Induktivni blizinski senzori su čest izbor u većini aplikacija gde se traži preciznost, beskontaktna detekcija metalnih objekata u mašinama i automatizovanim uređajima. Karakteristike standardnih induktivnih senzora:

 • Metalno kućište sa i bez navoja
 • Zaštita od kratkog spoja
 • LED status indikacija
 • Konektori M8, M12
 • Modeli sa PVC, PUR ili silikonskim kablovima
 • izlaz 2-žično, 3-žično ili 4-žično
 • DC, AC, NAMUR i AS-Interface verzije

Karakteristike induktivnih senzora za specijalne namene:

 • Modeli sa analognim izlazom 4…20 mA
 • Funkcija praćenja brzine, do 100 Hz
 • Cilindrični senzori otporni na pritisak do 500 bar
 • Senzori sa atestima za Ex zone (gas i prašina)
 • Modeli sa nerđajućim metalnim prednjim delom za detekciju
 • Stepen zaštite do IP 68/IP69K (potapajući/otpornost na vodu pod pritiskom)
 • Modeli otporni na uticaj zavarivanja, sa PTFE zaštitnom površinom
 • Senzori sa zaštitnom funkcijom
 • Povećan opseg temperature: -40 C do 250 C

Kapacitivni senzori

Kapacitivni senzori se koriste za detekciju metalnih kao I skoro svih ostalih objekata. Ovi senzori se često koriste u aplikacijama za detekciju nivoa, protoka fluida, granula I praškastog materijala. Karakteristike standardnih kapacitivnih senzora:

 • Prečnik cilindričnog senzora od nerđajućeg materijala ili plastike 12, 18 i 30 mm
 • 5 mm tanak pravougaoni i veći model 80x80x40 mm
 • 3-žični DC i NAMUR izlaz
 • Modeli sa atestima za Ex zonu

Magnetni senzori

Magnetni blizinski senzori su M12 oblika kućišta za tradicionalne aplikacije detekcije magnetnog polja. Takođe, nude se beskontaktni senzori za detekciju klipa kod hidrauličnih cilindara. Ovi magnetni senzori obezbeđuju pouzdanu detekciju klipa i jednostavni su za montažu, bez bušenja rupa ili urezivanja cilindara.

Ultrazvučni senzori

Ultrazvučni senzori predstavljaju idealno rešenje za beskontaktno pozicioniranje i merenje rastojanja u svim oblastima industrije gde sredina, kao što je prašina, dim ili para, može uticati na merenje. Objekti od različitih materijala se mogu detektovati sa preciznošću od jednog milimetra, bez obzira na boju i oblik. Ultrazvučni senzor proizvodi signal visoke frekvencije, koji je van opsega ljudskog sluha. Vreme koje je potrebno ultrazvučnom talasu da prođe između senzora i objekta je vrednost rastojanja ili pozicije. Ultrazvučni senzori su dokazali svoje performanse i preciznost u mnogim granama industrije, uključujući industriju nameštaja, građevinskog materijala i opreme, opreme na farmama i u aplikacijama merenja nivoa.

Karakteristike proizvoda:

 • Uređaji sa Teach-In funkcijom za brzu i jednostavnu instalaciju
 • ULTRA 3000 program za bolje prilagođenje senzora konkretnoj aplikaciji (za uređaje sa RS232 interfejsom)
 • Temperaturna kompenzacija eliminiše odstupanja u brzini prenosa zvuka prouzrokovano promenama temperature vazduha
 • Sinhronizacija ulaza radi sprečavanja međusobne interferencije kada su senzori montirani jedan blizu drugog
 • Senzori sa digitalnim i/ili analognim izlazom

Fotoelektrični senzori

Fotoelektrični senzori izvor/prijemnik

Kod metode izvor/prijemnik, predajnik i prijemnik se nalaze u zasebnim kućištima. Svetlost emitovana od strane predajnika se usmerava direktno na prijemnik. Kada objekat prekine svetlosni snop između predajnika i prijemnika, izlaz prijemnika menja stanje. Detekcija izvor/prijemnik je najpouzdanija metoda za veće udaljenosti. Ova pouzdanost omogućava sigurnu detekciju u zamagljenim, prašnjavim i prljavim sredinama.

Primena:

 • Nadgledanje proizvodnje i linija za pakovanje
 • Detekcija napunjenosti proizvoda kroz prozirna pakovanja
 • Zaštita opasnih zona kod automatskih vrata

Retro-refleksni fotoelektrični senzori

Kod retro-refleksnih senzora, svetlosni snop nastaje između senzora i specijalnog reflektora. Objekat se detektuje kada prekine svetlosni snop. Tipični retro-refleksni senzori obezbeđuju veću daljinu detekcije od difuznih senzora. U nekim uređajima se nalazi LED dioda sa vidljivim crvenim zračenjem kao izvorom svetlosti prema reflektoru. Pločasti ugaoni reflektor se koristi za precizno vraćanje svetlosne energije, po paralelnoj osi, prema prijemiku. Retro-refleksni senzori se izrađuju sa različitim karakteristikama:

Sa polarizacionim filterom. Polarizacioni filter se koristi radi eliminisanja uticaja smetnji koje mogu nastati prilikom prolaska sjajnih objekata ispred retro-refleksnog senzora. Filter omogućava nesmetanu detekciju sjajnih i visoko refleksnih objekata.

Za detekciju sjajnih objekata. Ovo je specijalna izvedba retro-refleksnih senzora koja detektuje sjajne objekte koje standardni retro-refleksni senzori ne mogu. Korišćenjem elektronskih kola sa malim histerezisom, senzori detektuju male promene u svetlosti, što je tipično za detekciju sjajnih objekata. Ovaj detektor koristi polarizacioni filter sa obe strane, i predajnika i prijemika, kako bi se smanjio uticaj refleksije sa objekta.

Sa elimisanjem uticaja pozadine. Ovi senzori su retro-refleksnog tipa koji ne detektuju sjajan objekat kao reflektor, kada se nađe u određenom opsegu. Ovaj način je pogodan za detekciju paleta koje su namotane folijom. Običan retro-refleksni senzor bi mogao prepoznati sjajnu foliju kao reflektor, i time bi pogrešno reagovao. Optička sočiva ispred predajnika i prijemnika prave zonu za nepogrešivu detekciju reflektujućeg, depolarizovanog materijala.

Difuzni senzori

Ovaj način senzovanja je sličan radu blizinskih senzora. Svetlosni zrak od predajnika pogađa objekat koji šalje svetlost u više uglova. Određena količina svetlosti se vraća prema prijemniku senzora i time se cilj detektuje. Faktori koji utiču na daljinu detekcije su boja, veličina i oblik objekta. Opseg detekcije kod ovih senzora se utvrđuje na osnovu “testa sa belom podlogom”. Ova podloga ima faktor refleksije od 90% I smatra se “standardnim objektom”. Tamno obojeni I matirani objekti daju manje refleksije tako da se osetljivost senzora mora povećati, ili se senzor mora pozicionirati bliže objektu detekcije. U takvim slučajevima se mora paziti da se svetliji objekti u pozadini greškom ne detektuju. Ima više vrsta difuznog načina detekcije:

Difuzni senzori sa eliminisanjem uticaja pozadine imaju definisan opseg detekcije za svaki objekat određene boje, sjajnosti I oblika. Oni su pogodni za detekciju tamnih objekata ispred sjajnih pozadina. Lako se montiraju I podešavaju.

Difuzija sa eliminisanjem uticaja prednjeg dela. Senzori ove vrste imaju mrtvu zonu ispred sebe. Objekti koji se nalaze unutar ove zone se ne detektuju.

Difuzija sa pajačanjem uticaja pozadine. Senzori ove vrste detektuju samo svetlost koja dolazi od pozadine. Ako senzor ne vidi pozadinu, izlaz menja stanje. Ovo je korisno kod objekata koji ne reflektuju svetlost prema senzoru.

Optička vlakna

Optička vlakna se koriste za detekciju malih objekata ili u uslovima gde je prostor za montažu ograničen. Mogu se primeniti i u zonama potencijalno zapaljive sredine, kao i u sredinama sa povećanim ambijentalnim temperaturama gde standardni senzori ne mogu da rade. Optička vlakna se proizvode u raznim dimenzijama i oblicima, od malih kućišta za DIN montažu, preko cilindričnih kučišta prečnika 18 mm, do velikih kućišta. Ovi senzori su dostupni sa različitim izlazima, digitalnim displejima I širokim asortimanom kablova.

Senzori kontrasta

Senzori kontrasta detektuju markere u štamparskoj industriji, pri pakovanju u prehrambenoj industriji, i u farmaceutskoj industriji pri sortiranju, pozicioniranju I kontroli kvaliteta.Karakteritstike naših senzora za kontrast su prepoznavanje kontrasta sa visokom rezolucijom, kratko vreme odziva, neosetljivost na promenu visine, ugla detekcije markera I na optičke promene. Izbor optimalnog rada transmitera I podešavanje nivoa okidanja se radi jednostavnim pritiskom na taster. Za specijalne primene u teškim uslovima rada preporučuje se serija DKE senzora sa prohromskim kučištem i RL5-LL serija sa optičkim kablovima.

Svetlosne barijere

Svetlosne barijere sadrže predajnu i prijemnu jedinicu sa paralelnim zracima velikog broja infracrvenih senzora izvor/prijemnik. Imaju dvodimenzionalno polje detekcije i koriste se za nadzor širokih polja. Uprkos jednostavnom principu funkcionisanja, u našem proizvodnom programu, naći će te polja sa specijalizovanim svetlosnim barijerama: sa širokim uglovima svetlosnih snopova za lakšu ugradnju, sa Teach In funkcijom za jednostavno podešavanje, sa unakrsnim svetlosnim snopovima za povećanje rezolucije, sa automatskom kalibracijom jačine signala koja obezbeđuje bezbedan rad čak i u uslovima prašine i prljavštine.

VISION senzori

Obrada slike je jedna od najvažnijih, a ujedno i najzahtevnija senzorska tehnologija današnjice. Do nedavno implementacija senzora za prepoznavanje slike (vision senzora) u praktične aplikacije bila je teška i jako skupa. Danas se oni koriste u širokom opsegu industrijskih aplikacija predstavljajući povoljnije rešenje od standardnih senzora za teške uslove rada. Kao jedni od retkih dobavljača industrijskih vision sistema, mi imamo široku ponudu senzora od univerzalnih programabilnih do specifičnih senzora koji se rade po porudžbini. Takođe možemo ponuditi kompletna rešenja na polju obrade slika sa upotrebom robota, 2D i 3D vođenje robota, korekcija putanje.

Rotacioni enkoderi

Razlikujemo dve vrste rotacionih enkodera, apsolutni: daju posebnu vrednost pri svakom okretaju osovine; inkrementalni: daju određen broj impulsa pri svakom okretaju osovine, dok se brzina dobija sabiranjem impulsa u određenom vremenu, a za izračunavanje ugla impulsi se broje u odnosu na referentnu tačku na enkoderu. Rotacioni enkoderi pretvaraju mehanički ulaz u električni signal, koji se dalje može obraditi u brojačima, tahometrima, programabilnim logičkim kontrolerima i industrijskim računarima. Rotacioni enkoderi se mogu koristiti u svim aplikacijama gde se zahteva nadzor ugla rotacije, brzine obrtanja, ubrzanja i smera rotacije. Ovi senzori se svoju primenu nalaze u mašinskom inženjeringu, industriji transportnih traka i prenosa, ručnoj manipulaciji sa materijalima i industriji pakovanja. Linearni pomeraj se takođe može izmeriti korišćenjem vretena, zupčanika, mernog kotura ili kablovske drške. U našoj ponudi rotacionih enkodera možete naći adekvatan model koji odgovara vašoj aplikaciji.

Sistemi identifikacije (RFID, Barcode)

Identifikacioni sistemi se koriste za identifikaciju predmeta prilikom automatizacije procesa proizvodnje kao i za kontrolu cele logistike procesa nabavke kroz fleksibilno umrežavanje. U ponudi imamo širok opseg elektromagnetnih identifikacionih sistema (RFID). Identifikacija objekata je takođe moguća koristeći barkodove.

RFID sistemi

RFID sistemi (Radio Frequency Identification) su elektromagnetni sistemi i razlikujemo nekoliko verzija.

Sistem IDENT Control je inovativan identifikacioni sistem zbog potrebe za samo jednom radnom jedinicom za različite frekvencije.

Induktivni identifikacioni sistemi (Sistem IV i Sistem IP) rade po principu transformatora u bliskom polju. Ovaj sistem je pogodan za aplikacije u automatici, kontroli protoka materijala u procesu proizvodnje, za skupljanje informacija u pogonima i za identifikaciju predmeta kao što su kontejneri za skladištenje, palete, držači radnog predmeta,itd.

Mikrotalasni identifikacioni sistemi (Sistemi MV i Sistemi MT) rade po principu Hercovog dipola u udaljenom polju. Ovi sistemi se tipično koriste za identifikaciju širih predmeta, kao npr. u proizvodnji i logistici automobila ili identifikaciji nagomilanih proizvoda na traci.

Barcode sistemi

Barkodovi predstavljaju fiksni kodni sistemi. Kod se nanosi u vidu markera. Ovi markeri se potom skeniraju/upisuju optički, po principu refleksije. Kod se očitava na osnovu razlike u jačini reflektovane svetlosti. Barkodovi se očitavaju korišćenjem skener uređaja (laserski skeneri ili CCD tehnologija). Ovaj kodni tip identifikacije može se kreirati sa komercijalno dostupnim štampačima i zato je implementacija vrlo jeftina.